O BIBLIOTECE

 

SPRAWDŹ  ZAKŁADKĘ  KONKURSY

Miejski Konkurs Pięknego Czytania ” Czytaj z radością słuchaj z przyjemnością”

 

Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty,
zapraszający każdego w progi.
0bibliotekaWejdź gościu i stań się przyjacielem.
Jan Wiktor

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla nauczycieli, ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej uczniów. Realizuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, udziela pomocy w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, dokształcaniu i doskonaleniu oraz pracy twórczej, gromadzi odpowiednie do tych zadań materiały, informując o nich
i udostępniając je.
Biblioteka Zespołu Szkół nr 4 w Stalowej Woli zajmuje dwa pomieszczenia. Jedno z pomieszczeń pełni funkcję wypożyczalni i czytelni, a drugie magazynu z księgozbiorem.
W czytelni prowadzone są zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej.
Z naszej biblioteki mogą korzystać uczniowie i ich rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły.
Oprócz funkcji informacyjnej biblioteka pełni funkcję rekreacyjną. Sprzyja temu estetyczny, przyjemny
i nowoczesny lokal biblioteczny. Mamy wydzielony księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie ogólne
i specjalne, słowniki językowe, rzeczowe, albumy, poradniki, kompendia oraz inne pozycje z różnych dziedzin wiedzy starannie dobrane i dostosowane do wieku naszych uczniów – są one udostępniane na miejscu oraz wypożyczane na zajęcia lekcyjne.

Uczniowie mają do dyspozycji 8 komputerów z dostępem do Internetu, dzięki czemu mogą korzystać z ogromnej ilości informacji zamieszczonych w sieci.

Księgozbiór biblioteki liczy prawie 16 tysięcy woluminów. Jest systematycznie aktualizowany oraz selekcjonowany. Na miejscu udostępniamy prasę zarówno prenumerowaną przez szkołę, jak i darowaną przez uczniów. Niektóre tytuły to:
– Aura,
– Matematyka,
– Poznaj swój kraj,
– Młody Technik,
– Świat Nauki,
– Życie Szkoły,
– Victor Gimnazjalista,
– Victor Junior,
– CD Action,
– i inne.

Reklamy